9 trendi töökultuuris 2021. aastal!


Aasta 2020 varakevad, Eesti kontekstis oli see 12. märts, mil kuulutati välja eriolukord ning kõik muutus. Sellesse aega me ei pöördu enam kunagi tagasi. 

E-kaubandus ja digitaalne turundus tegid peadpööritava võidukäigu ja tarne ei tulnud nõudlusele veel mitu kuud järele. Tänaseks on saavutatud uus tasakaal ning me oleme nii-öelda hübriid maailmas, kus põimime omavahel reaalset suhtlust ning digitaalseid teenuseid. Muutunud on ka viis, kuidas me töötame ning mida ootame tööandjalt. Allpool toome välja 9 trendi, mida silmas pidada ning mille olemasolu oma tööandja juures jälgida ja vastavalt tulemusele teha ka karjääri puudutavaid otsuseid. 

Kodu on uus kontor!

Aastal 2020 alanud koroona pandeemia oli tõukeks, kus kodukontor sai vaid paaripäevase etteteatamisega paljude jaoks uueks kontoriks. Tegemist on nii-öelda uue normaalsusega. Suurfirmades tehtud uuringu kohaselt ei soovi 75-85% inimestest enam naasta kontorisse või on nõus seda tegema osaliselt.
Töötajate sõnul on kaugtöö kodukontoris peamine eelis see, et paindlikum tööaeg võib kokkuvõtteks säästa aega, tõsta tootlikkust ja loovust ning võimaldada neil paremini oma tööle keskenduda.

HR uues rollis
Koos kodukontorite kasutuselevõtuga on lisaks uute Zoom-kontode tekke ja kontorimööbli müügiga muutunud ka mitmed HR rollid. Näiteks värbamine, tulemuslikkuse hindamine (arenguvestlused), sisseelamisprogrammid ja isegi töösuhte lõpetamine on tulnud ümber vaadata. Klassikalisi silmast silma kohtumisi ja vestlusi ei pruugi lockdown tingimustes olla võimalik pidada.  Lisaks motivatsiooniüritused ja meeskonna, mis seni on olnud võimalikud vaid füüsilisel kujul on saanud uue vormi.
Pandeemia ajal on videoteenused nagu Zoom muutunud tavaliseks suhtlusviisiks. Need on abiks nii sisseelamisel, ettevõtte kultuuriga tutvumisel, meeskonnaga tutvumisel kui ka ühisüritustel ja online koosviibimisel. Videokonverents aitab luua suhtlust tööandja ja uute töötajate vahel. Lisaks tutvuvad uustulnukad ühiste kõnede ajal meeskonnaga ja tunnevad end meeskonna osana.

Töötaja teekond meeskonna liikmeks
Ära on jäänud ringkäigud ettevõttes, kohvinurga kohtumised, suitsupausid, lõunad – kõik, mille abil uued töötajad on meeskonda sisse elada saanud ja tutvunud oma kolleegidega. Samuti on uue mõõtme saanud töö ja puhkeaja tasakaal.
Zoomis on kasulik korraldada videokoosolek, kui ettevõttega liitub uus töötaja. Samuti tasub korraldada iganädalasi videokonverentse, et uus töötaja ja teised meeskonnaliikmed oleksid kaasatud ettevõtte plaane, arengut ja saavutusi puudutavasse infovoogu.
On väga oluline hoida koostöövaim ja töötajate motivatsioon kõrgel ja olla toeks inimestele, kes ei tule olukorraga hästi toime. Sealhulgas pakkuda võimalusi stressi leevendamiseks, mis võivad olla näiteks erinevad temaatilised meeskonnamängud, tiimisisene kokkamisvõistlus või spordiga seotud väljakutsed, mis kaasavad inimesi ühistegevusse ja tõstab rahulolu ning meeskonna kuuluvuse tunnet.

Põlvkondade vahe vähenemine
Generatsioonide vahel ei ole enam nii selgeid piire nagu varem neid eristati – vanem generatsioon, kes on olnud tööturul rohkem kui 15 aastat, adapteerib innukalt uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, et olla jätkuvalt konkurentsivõimeline.
Selgemini joonistuvad välja erinevused ootuses tööle ja juhtimisele põlvkondade vahel, kus noorem generatsioon eelistab suuremat vabadust ning vanem generatsioon on valmis otsese juhtimise ja ülesannete andmisega.


Meeskonna pädevuse tõstmine

Trend meeskonnakoolituseks ja tiimi edutamiseks on tõusnud peale pandeemia algust. Selle asemel, et palgata väljastpoolt spetsialist, ollakse rohkem valmis panustama oma tiimi liikmete koolitamisele ning karjääri edendamisele. Põhjus on ka väga lihtne – see on odavam ja kiirem, kui väljastpoolt uue inimese palkamine. Seda võib käsitleda ka kui  ressursside optimiseerimist, mis annab olemasolevatele töötajatele rohkem arenguruumi ettevõttesiselt selle asemel, et hakata vaatama uue töökoha poole. Samuti annab see võimaluse ettevõte sees karjääri teha erinevates valdkondades, liikudes osakonnast osakonda. Samas on töötaja jaoks näiteks oma kompetentside tõstmine/arendamine väärtuslikum kui palgatõus, sest annab pikaajalise väärtuse versus lühiajalise kasu. Pädevuse tõstmine on seotud talendi juhtimisega ja see ettevõte, kes hoolib oma töötajate talentide arendamisest, on konkurentsivõimelisem tööturul.

Personalijuhist Peoples partneriks
Veel üks punkt, kus on tunda koroonakriisi mõjusid. Töötajad on mures oma tervise, pere ja tuleviku; juhtkond reeglina kommunikatsiooni pärast (näiteks ettevõtte väärtused). HR on aina enam saanud endale kommunikatsiooni rolli ja pööranud näo rohkem inimeste poole. 

People Partner kannab hoolt kõikide tingimuste loomisest, et inimesed saaksid ennast arendada, oma eesmärke saavutada, ennast teostada ja professionaalselt kasvada ning töötada mugavates tingimustes. People Partner keskendub inimestele, keda ta peab kuulama ja kuulma. HR-i roll on ammu muutunud puhtalt administratiivsest rollist partneriks töötajatele, kes esindab nende huve ettevõtte sees, vastutab toreda ja loova töökeskkonna loomisest, korporatiivkultuuri arendamisest ja elluviimisest, ettevõte väärtuste edutamise eest, suurendavad töötajate kaasamist äriprotsessidesse nende arengu põhimõttel.

Dokumendihaldus on muutunud elektroonseks

Kui seni maailma praktikana oli HR poolel kohati paberdokumente nagu ametijuhendid või sise-eeskirjad, kuhu koguti allkirju, siis nüüd on kasutusele võetud HR tarkvarad ning kasutusele võetud elektroonsed lahendused. Digitaliseerimine ja automatiseerimine on tõstnud HR-i efektiivsust.
Eestis oli dokumendihaldus juba ammu elektroonseks muutunud ja siin on kasutusel nii kohalikud kui ka välismaaised personalihalduse tarkvara lahendused. Personalihalduse protsesside digitaliseerimine toob kaasa ajakulu säästmist ja automatiseerimine annab võimaluse rohkem keskenduda inimeste arengule ja tulemuslikkusele.
Kui keegi ei ole veel läinud üle digitaliseeritud platvormile, siis on viimane aeg seda teha!


Inimesed loovad ise omale optimaalse töökeskkonna
Kasutusele on tulnud mõiste Job Crafting. See tähendab lühidalt öeldes, et töötaja kohandab endisest vabamalt omale töö ülesehituse (nii aja kui ka ülesannete mõttes). Sealhulgas võtab rohkem endale vastutust ning tulemuste eest seismist. Aina enam loeb tulemus, mitte tööl veedetud aeg. On tõestatud, et tulemusele orienteeritus ning vabam õhkkond tõstab töötaja rahulolu ning lojaalsust. Edumeelsed ettevõtted kasutavad KPI süsteemi edukuse mõõtmiseks, mitte ei jälgi nii-öelda tagumikutunde. See trend kestab kindlasti ka järgmine aasta.


Keskmine staaž ühel kohal on kahanenud
15 aastat tagasi loeti ühel kohal töötamise keskmiseks staažiks 7 aastat, peale seda oli inimese jaoks see amet ammendanud ning huvi kadunud. Hiljem kahanes ühel kohal töötatud aastate arv 3,5 peale ning trend on jätkunud: tänaseks on see jõudnud 17 kuu peale. See ei tähenda alati uue tööandja juurde minemist – karjääri ja ameteid saab vahetada ka ettevõttesiseselt.
Põhjus on tegelikult väga lihtne – inimestel on huvi kasvada, ennast arendada ja kaasa minna rahvusvaheliste trendidega. Igal ametikohal on erinevad suunad ja on eelistatud, et ettevõte pakub edasiliikumist. Kui mitte, siis vahetatakse valdkonda ja tööandjat.

Kaasaegsed trendid ei ole rakendatavad mõistagi igas ametis. Aga nagu ka artiklis juba eespool kirjutasime, siis ettevõttesisese karjääri puudumisel on põhjust edasi liikuda. Võimalus on ka oma põhitöö kõrvale võtta algul näiteks lisatööna mõni amet, mis võimaldab kontoris kohalkäimiseta täita oma ülesanded, sealhulgas makstakse väärilist tasu.
MOST Ärikool on oma 10 aastase eksistentsi jooksul keskendunud digitaalsete erialade õpetamisele ja need võimaldavad paindlikku töötegemist asukohast ja kellaajast sõltumata, osalise või täiskoormusega, kas palgatööna või ettevõtjana.
Populaarsemad erialad MOST Ärikoolis on “sotsiaalmeedia spetsialist” ja “digiturunduse juht”. Esimene rohkem neile, kes tunnevad end sotsiaalmeedia kanalites nagu kalad vees ja teine laiema ambitsiooniga inimestele, kes naudivad turundust protsessina algusest lõpuni!

Tutvu kursuste kavaga ning keera oma elus järgmine lehekülg klikates SIIA!