Eesti keele A2 taseme kursus

  • Õppekeel:tööalane eesti keele koolitus vene keele baasil.
  • Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 150 akadeemilist tundi, millest 110 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.
  • Koolituse maksumus  1280 eurot 

Koolituse lõpuks õppija::

Z

Saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, elulolu, sisseostud, kodukoht, töö).

Z

Saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäeva tekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid, kuulutused).

Z

Saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlus ülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd.

Z

Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.

Õppekava A2

Õppekeskkonna ja õppevahendite kirjeldus

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Taganemisõigus koolitusest

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades most@most.ee või helistades tel. +372 555 65 149

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

toota-ja-opi