Eesti keele B1 taseme kursus

  • Õppekeel: tööalane eesti keele koolitus vene keele baasil.
  • Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse lõpuks õppija::

Z

Saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel.

Z

Saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest.

Z

Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust.

Z

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid.

Õppekava B1

Õppekeskkonna ja õppevahendite kirjeldus

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Taganemisõigus koolitusest

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades most@most.ee või helistades tel. +372 555 65 149

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

toota-ja-opi