Eesti keele B1 taseme kursus

  • Õppekeel: eesti keele koolitus
  • Kursuse maht (akadeemilistes tundides): moodul 1 – 150 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.
  • Kursuse algus: 20.06.2022; 27.07.2022; 24.08.2022; 26.09.2022; 25.10.2022; 28.11.2022
  • Hommikune ja õhtune rühm, e-õpe 
  • 1 õppetund – 3 akadeemilist tundi + proovieksam

  • Kursuse maksumus: 1400 eurot (sisaldab käibemaksu) / 350 eurot kuus (võimalik kuumakse)

  • Kursuse lõpus viiakse läbi lõplik atesteerimine

  • MOST Ärikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Koolituse lõpuks õppija:

Z

Saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel.

Z

Saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest.

Z

Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust.

Z

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid.

Õppekava B1

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

 

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades keeltekool@most.business või helistades tel. +372 5420 1202