Eesti keele B2 taseme kursus

  • Õppekeel: eesti keele koolitus
  • Kursuse maht (akadeemilistes tundides): moodul 1 – 200 akadeemilist tundi, millest 125 tundi on kontaktõpet ja 75 tundi iseseisvat tööd.
  • Kursuse algus: 20.06.2022; 27.07.2022; 24.08.2022; 26.09.2022; 25.10.2022; 28.11.2022
  • Hommikune ja õhtune rühm
  • 1 õppetund – 3 akadeemilist tundi + proovieksam

  • Kursuse maksumus: 1650 eurot (sisaldab käibemaksu) / 275 eurot kuus (võimalik kuumakse)

  • Kursuse lõpus viiakse läbi lõplik atesteerimine

  • MOST Ärikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Koolituse lõpuks õppija:

Z

Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse.

Z

Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest.

Z

Oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente.

Z

Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti) kirju.

Õppekava B2

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

 

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades keeltekool@most.ee või helistades tel. +372 5420 1202 

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

toota-ja-opi