Eesti keele B2 taseme kursus

  • Õppekeel:tööalane eesti keele koolitus vene keele baasil.
  • Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 400 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on kontaktõpet ja 150 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse lõpuks õppija::

Z

Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse.

Z

Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest.

Z

Oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente.

Z

Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti) kirju.

Õppekava B2

Õppekeskkonna ja õppevahendite kirjeldus

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Taganemisõigus koolitusest

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades most@most.ee või helistades tel. +372 555 65 149

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

toota-ja-opi