ELO ROHULT

Haridus:

1997-2000                  Tartu Ülikool, magistriõpe, eesti ja soome-ugri filoloogia,

diplom nr CA 001328 (20.06.2000)

1995-1996                   Tartu Ülikool, õpetajakoolitus, eesti keel ja kirjandus mitte-eesti

                                    õppekeelega koolis, kutsetunnistus (20.06.1996), reg. nr 063

1990-1995                   Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe, eesti ja soome-ugri filoloogia,

                                    eesti keel võõrkeelena, diplom nr BA001705 (22.06.1995)

 

Täiendkoolitus:

2021 märts, aprill      TÜ täiendkoolitus „Eesti keele õpetamine täiskasvanutele     

                                    täiskasvanutele“, 10 ak. tundi

2020 okt.                   TÜ äiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise

                                    arendamine. Jätkukoolitus 2020“, 14 ak. tundi

2019 sept.                  TÜ äiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise

                                    arendamine. Jätkukoolitus 2020“, 20 ak. tundi

2019 veebr.-mai        TÜ täiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise

                                   arendamine“, 78 ak. tundi