ESMAABI

Esmaabikoolituse eesmärk on anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Kursuse lõpetanu:  

 • hindab kannatanu seisundit ja valib
  esmaabi andmise taktika;
 • kasutab õigeid elustamisvõtteid;
 • peatab verejooksu ja aitab šokis
  kannatanut;
 • teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid;
 • oskab fikseerida kannatanu liigest;
 • annab abi mürgistuste, söövituste,
  põletuste ja külmakahjustuste korral;
 • arvestab esmaabi andmisel enda ja
  teiste turvalisusega.

 

1. Õnnetusolukorra hindamine

 • Õnnetusolukorras tegutsemine (sh
  paanikaga toimetulek) ja hädaabi
  kutsumine.
 • Kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud).
 • Esmaabi olemus ja üldpõhimõtted.
 • Välitingimustes abiandmise iseärasused.
 • Edasise tervisekahju ennetamine.

2. Eluohtlikud seisundid

 • Eluohtlike seisundite äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral).

3.  Esmaabi teadvusetuse korral

 • Vabade hingamisteede tagamine.
 • Hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine.
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest.
 • Elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine).

4. Esmaabi vigastuste korral

 • Keha pindmised ja sügavad vigastused.
 • Sisemised ja välised verejooksud.
 • Verejooksu peatamise võtted.
 • Haavade sidumise võtted ja reeglid.
 • Luumurdudega kaasnevad ohud.
 • Lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud.
 • Liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused).
 • Erinevate kehaosade põrutused ja muljumised.
 • Silmakahjustused.

5.  Esmaabivõtted uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral

6.  Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine

7.  Esmaabi äkkhaigestumise korral

 • Epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu.

8. Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal

Korralduslik teave:

 

 • Koolitus toimub kahel järjestikusel päeval, kell 10:00-17:00. 
 • Õppetunnid toimuvad Tallinnas MOST Ärikoolis aadressil Laulupeo 24. Tasuta parkimine.
 • Koolituse maksumus on 90 EUR.
 • Koolituse läbimiseks ja lõpetamiseks, peab osaleja läbima 16 akadeemilist tundi.
 • Praktika läbimiseks on osalejatel vaja mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks.

Registreeruge koolitusele:

Vajutades nupu "registreeru",