ESMAABI

Antud koolituse eesmärk on anda
põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Kursuse lõpetanu:  

 • hindab kannatanu seisundit ja valib
  esmaabi andmise taktika
 • kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • peatab verejooksu ja aitab šokis
  kannatanut
 • eab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
 • annab abi mürgistuste, söövituste,
  põletuste ja külmakahjustuste korral
 • arvestab esmaabi andmisel enda ja
  teiste turvalisusega
Kursuse kava:  06.05-07.05.2021

1. Õnnetusolukorra hindamine

 • Õnnetusolukorras tegutsemine (sh
  paanikaga toimetulek) ja hädaabi
  kutsumine,
 • Kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud)
 • Esmaabi olemus ja üldpõhimõtted
 • Välistingimustes abiandmise iseärasused
 • edasise tervisekahju ennetamine

2. Eluohtlikud seisundid

 • eluohtlikud seisundid
 • nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral)

3.  Esmaabi teadvusetuse korral

 • vabade hingamisteede tagamine
 • hapnikupuudusest põhjustatud
  ajukahjustuse ennetamine
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine)

4. Esmaabi vigastuste korral

 • keha pindmised ja sügavad vigastused
 • sisemised ja välised verejooksud
 • verejooksu peatamise võtted
 • haavade sidumise võtted ja reeglid
 • luumurdudega kaasnevad ohud
 • lahastamise reeglid ja lahastamisega
  seotud ohud
 • liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused)
 • einevatekehaosade põrutused ja muljumise
 • silmakahjustused

5.  Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral

6.  Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine

7.  Esmaabi äkkhaigestumise korral

 • epilepsiahoog, diabeetiline kooma,
  anafülaktiline šokk, minestus,
  astmahoog, kõhuvalu

8. Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal

Korralduslik teave:

 • Kursus 06-07.05.2021
 • 2 loengut,  10:00-17:00
 • Kursus=16 akadeemilist tundi
 • Õppetunnid toimuvad Tallinna kesklinnas ärikoolis MOST aadressil Laulupeo 24. Tasuta parkimine
 • Koolituse maksumus 90 eur

Koolitust viib läbi Irina Soldatova:
• Esmaabi kursuste lektor

• Meditsiiniline tööstaaz 21 aastat

Mooduli läbimiseks ja lõpetamiseks, peab
osaleja läbima 16 akadeemilist tundi

Praktika läbimiseks on osalejatel vaja mugav
riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks.

Registreerimine aadressil: most@most.ee

Telefonil: +372 555 65 149

Kursuse “Esmaabi” korraldab MOST Ärikool OÜ

Õppekava koolitus Esmaabi

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Taganemisõigus koolitusest

MOST Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Registreeruge koolitusele administraatori juures:

Tellida koos kursusega MOST klubikaart hinnaga 15 EUR ja alati saada soodustused! Märkige, kui teil veel pole MOST klubikaarti ja soovite seda tellida

Vajutades nupu "registreeru",