Ettevõtluskoolitus – äriplaan ja finantseerimine

Õpi koostama äriplaani, mis vastab Eesti Töötukassa või RTK (Riigi Tugiteenuste Keskus) nõuetele ning millele saad taotleda rahalist toetust.

Sul on peas keerlemas suurepärane äriidee? Või tegeled väiketootmisega ning soovid sellest teada anda oma võimalikele klientidele? Ehk on hoopis soov oma ellu tuua muutus ja hakata tegelema ettevõtlusega?

Kui vastasid jaatavalt vähemalt ühele küsimusele, aga ei tea, kust alustada, siis on  hea mõte registreeruda just ettevõtluskursusele!

Kursus sobib:

 • Alustavatele ja juba tegutsevale ettevõtjatele.
 • Kõigile, kes soovivad õppida äriplaani kirjutamist, saada Eesti Töötukassa või RTK toetus ettevõtluse alustamiseks või arendamiseks.

Kursuse läbimisel:

 • Omad valmis äriplaani, millega on võimalik edukalt taotleda rahalist toetust.
 • Saad tunnistuse, mis tõendab, et oled edukalt kursuse läbinud.

Pärast kursuse läbimist:

 • Omad ülevaadet võimalikest  rahastamisallikatest.
 • Oskad viia läbi kõiki vajalikke ettevalmistavaid uuringud äriplaani koostamiseks vajalike andmete hankimiseks.
 • Oskad kirjutada äriplaani.
 • Oskad täita kandideerimiseks vajalikke dokumente.

Kursus toimub: 24.05.2022 – 05.07.2022

Programm:

1. Finantseerimisvõimalused ettevõtlusega alustamiseks
 • Võimalikud rahastamise allikad
 • Nõuded ettevõtetele finantseerimiseks.
2. Äriplaan

Äriplaan

 • — Miks on vaja äriplaani
  — Kuidas koostada äriplaani
  — Äriplaani osad
 • CV ja äriidee
  — Milline peaks olema äriprojekti lühikokkuvõte
  — Konkurentsieelised
  — Ärimudel
  — Riskide ja võimaluste kaart (SWOT)
  — Turu mahu kindlaksmääramine
 • Missioon
  Turundusplaan
  — Turundusuuringud ja turundus
  — Kaupade ja teenuste liigid
  — Turuanalüüs
  — Konkurentide analüüs
  — Müügiprognoos
  — Turundustaktika
  — Digiturundus
  — Turundusplaan
 • Finantsplanerimine
  — Ettevõtte tulude ja kulude prognoosimine
  — Kulude planeerimine
  — Tootmisrajatiste kirjeldus
  — Kapitalikulud
  —Põhivara kulum
  — Kulud toorainele ja tarvikutele
  — Personali- ja tööjõukulud
  — Jooksvad kulud
  — Projekti elluviimise kalenderplaan
  — Sissetulekute planeerimine
  — Äriideede analüüs
  — Rahastamisallikate kindlaksmääramine
  — Hinnangulised kulud enne esimese müügitulu laekumist
  — Projekti I etapi ellurakendamise graafik
  — Laenude arvutamine
  — Maksuvõimaluse valimine ja maksude arvestamine
  — Finantstulemuste kava projekt
  — Rahavoogude planerimine
  — Finantsjuhtimise tähtsamad põhimõtted
  – Projekti oluliste näitajate arvutamine
 • HR 
  — Personalijuhtimise aspektid ettevõtluses
  — Õiguslik raamistik
 • Riskianalüüs
  — Äriplaani koostamine
3. Rahastamistaotlus
 • Valmisoleku tunnused erinevates tööstusharudes
  — RTK-le esitamiseks äriplaani koostamise erinevad aspektid
  — Töötukassa
  — Riigi Tugikeskus ja pangad
  — Loomealade tunnused

 • Taotluse täitmine
  — Vajalikud dokumendid
  — Rakendusalgoritm

Kursuse õppejõud — Toomas Karm

 • 2006 – 2020 – õppe- ja konsultatsioonitegevus majanduse, äri, turunduse- ja juhtimise vallas.
 • 1999 – 2000 – töötas Ettevõtluskrgkooli Mainor  arendusdirektorina.
 • 1984 – 1999 – töötanud juhtivatel kohtadel erinevates organisatsioonides ja ettevõtetes
w

Kursus toimub eesti keeles

Kursuse toimumise aeg

24.05.2022-05.07.2022

}

Loengute kestus ja toimumisaeg

2 korda nädalas/ 18:00 – 20:15

Kursuse ajaline maht

84 tundi:

36 akadeemilist tundi loenguid +48 tundi iseseisvat tööd

Kursuse maksumus

650 eurot

Võimalus tasuda kahes võrdses osas

Loengute toimumiskoht

Tallinn

Laulupeo 24

MOST Arikool  on läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 2022 aastal. 

Registreeru koolitusele: