Inglise keele B1 taseme kursus

  • Õppekeel: inglise keel
  • Kursuse maht (akadeemilistes tundides): 150 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.
  • Kursuse algus: 20.06.2022; 27.07.2022; 24.08.2022; 26.09.2022; 25.10.2022; 28.11.2022
  • Hommikune ja õhtune rühm; Online Zoom
  • 1 õppetund – 3 akadeemilist tundi + proovieksam

  • Kursuse maksumus: 1400 eurot (sisaldab käibemaksu) / 350 eurot kuus (võimalik kuumakse)

  • Individuaalkava maksumus: 2500 eurot (sisaldab käibemaksu)
  • Kursuse lõpus viiakse läbi lõplik atesteerimine

  • MOST Ärikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Koolituse lõpuks õppija:

Z

Saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel.

Z

Saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest.

Z

Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust.

Z

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid.

Soorita keeletest ja saa teada, milline tase sobib sulle kõige paremini

Õppekava B1

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

 

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades keeltekool@most.business või helistades tel. +372 5420 1202

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi                  koostööpartner

 

toota-ja-opi