Inglise ärikeel

  • Õppekeel: inglise keel
  • Kursuse maht (akadeemilistes tundides): 48 akadeemilist tundi, millest 24 tundi on kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd.
  • Kursuse algus: 19.04.2022; 23.05.2022; 27.06.2022; 27.07.2022; 24.08.2022; 26.09.2022; 25.10.2022; 28.11.2022
  • Hommikune ja õhtune rühm; Online Zoom
  • 1 õppetund – 2 akadeemilist tundi

  • Kursuse maksumus: 800 eurot (sisaldab käibemaksu) / 400 eurot kuus (võimalik kuumakse)

  • MOST Ärikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Koolituse lõpuks õppija:

Z

Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse.

Z

Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest.

Z

Oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente.

Z

Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste tööalastel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti) kirju.

Inglise ärikeele õppekava

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

 

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades keeltekool@most.ee või helistades tel. +372 5420 1202 

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

toota-ja-opi