Kuidas mitmekordistada oma aega?


Kuidas on võimalik, et ajal kui meil on kalendreid, meeldetuletusi, to-do liste, ajaplaneerimise tarkvara jms rohkem kui iial varem – on meil pidev aja kriis? Miks me teeme nii lihtsalt ületunde? Kuidas on võimalik, et pühendame oma energat ajaplaneerimisele aga ikka oleme stressis tegemata tööde ja täitmata lubaduste pärast? Tegelikult ei saa me aega planeerida, aeg kulgeb ikka omasoodu ning ei sõltu sellest kas ja mida me teeme.

Me saame edukalt aga planeerida oma tegemisi. Dr Stephen Covey tutvustas kahedimensioonilist ajaplaneerimise maatriksit, kus ühel teljel oli ülesande tähtsus ja teisel tema kiireloomulisus. Nii saime paremini orienteeruda oma ülesannete tähtsuse kaalas ning teha ära kõigepealt olulised asjad. See aga ei andnud meile juurde aega endiselt.

Me saame täita ülesandeid efektiivsemalt. Sellisel moel justkui saame omale aega juurde. Mahutame ühte ajaühikusse rohkem tegemisi. Aga lõpuks tekitab see nö orav rattas efekti, kus me jookseme end hingetuks sest vabanenud aja asemele tuleb aina uusi ülesandeid, mida lahendada. Me ei saa omale osta juurde aega täna vahenditega, mis pärinevad minevikust. Täna peaks me küsima endalt, et mida ma saan teha kohe, et tulevikus oleks parem.  Et mitmekordistada aega peame andma omale emotsionaalse vabaduse tegeleda täna asjadega, mis tekitavad meile vaba aega homsesse.

Hea võimalus reaalselt aega võita on protsesside automatiseerimine. Sellega võime me vabastada tohutus koguses aega, mis muidu kuluks peamiselt rutiinsetele tegevustele. Mõnes eluvaldkonnas on see nii loogiline lahendus, et me ei pane seda enam tähelegi. Näiteks pangast minevad igakuised automaatsed maksed. E-kirjade automaatvastused, kui meil on puhkus jms. Miks me aga sageli turunduses ei kasuta või lükkame kasutuselevõttu edasi? Me teame, et soovitud müügitulemuse jaoks on vaja meil kindlat arvu inimesi klientideks. Me teame, et mitte iga inimene, kes meie vastu huvi tunneb, ei ole veel ostev klient. Samuti teame me kõik seda, et käsitsi me ei jõua kõiki kliente jälgida ja juhendada ostuni. 

Seda muidugi veel eriti tajutavalt  elektroonses keskkonnas. Ometi me viitame automatiseeritud müügitoru seadistamisega. Miks? tegemist on kindlasti protsessiga mis võtab kas meie aega või kellegi teise aega. Viimasel juhul muidugi peame me maksma seadistajale. Väikesed ja keskmised ettevõtted kuluefektiivsuse seisukohalt võiks ja peaks suutma ise seadistada oma müügilehtreid. Samas on ta heaks tööriistaks mis vabastab aega rutiinsete tegevuste arvelt ning ei unusta ära kliente poolel teel. Kliendi psühholoogia vajab tunnet, et tema vastu tuntakse huvi ja mitte vaid ostu järel lühikese küsitluse vormis, et kuidas teile meie teenus / toode meeldis. Seda tunnet on vaja kogu teekonnal.

Omal moel saame me öelda, et automatiseeritud müügilehter ongi kaasaegne vaste ajaplaneerimisele, kus kindlaks määratud ajahetkedel tehakse kokkulepitud tegevusi. Aga neid tehakse automaatselt.

Tahaksid rohkem teada automaatsete müügilehtrite kohta ja õppida neid ise seadistama?
Vaata MOST Ärikooli kursuste kava ja leia omale sobiv aeg ning tule õpi automaatseid müügilehtreid ja palju muud tänapäevaseks turunduseks vajalikku.

Kursuste kava leiad klikates siia!