Online kursus 

SOTSIAALMEEDIA SPETSIALIST

Omad äri või otsid uusi väljakutseid tööturul?

Kui vastus on jah, siis pane ennast kirja sotsiaalmeedia spetsialisti kursusele!

Facebook ja Instagram on head ja kuluefektiivsed turunduskanalid. Nende täiel mahul rakendamiseks ning hea tulemuse saavutamiseks ei saa aga piirduda ainult boostimise ning laigi ja jaga mängudega. Sotsiaalvõrgustikud nõuavad oskuslikku strateegilist lähenemist, millega kaasneb  ressursside (aja ja raha) kokkuhoid.

Kellele kursus sobib?
 • Algajatele, kes soovivad omandada digiturunduse oskuseid, et olla nõutud ja hästitasustatud spetsialist tööturul.
 • Ettevõtjatele, kes tahavad õppida oskuslikult kasutama digiturunduse tööriistu ettevõtte müügikäibe tõstmiseks.
 • Turundajatele, kes tahavad arendada oma praktilisi oskusi ning teadmisi sotsiaalmeedia turunduse alal.

Sotsiaalmeedia turunduses (Social Media Marketing) on muutused platvormide kasutusel sagedased ning seetõttu on oluline roll igapäevasel praktilisel kogemusel. Seetõttu oleme valinud lektoriteks inimesed, kes oma igapäevatöös:

 • tegelevad strateegilise turundusega;
 • aitavad ettevõttetel kaardistada peamised konkurentsieelised ning  kaasajastada oma ärimudelid;
 • turundavad igapäevaselt Facebookis ja Instagramis.

Sotsiaalmeedia spetsialisti kursuse lõpetanu:

 töötab välja kuluefektiivse ja eesmärgitatud sotsiaalmeedia turundusstrateegia;
✔ mõistab sostiaalmeedia kanalite tööpõhimõtteid ja käivitab sihitud reklaamikampaaniaid;
✔ kasutab edendamise strateegiaid efektiivselt ettevõtte müügikäibe suurendamiseks;
✔ oskab kaasata ja kasvatada sotsiaalmeedia kanalite auditooriumi ning suurendada kliendilojaalsust;
 oskab teha veebis müügikampaaniaid ka mõõduka või väikese eelarvega;
 oskab lugeda ja analüüsida Facebooki ja Instagrami statistikat;
 optimeerib turunduskulusid, tagades seejuures ettevõtte hea nähtavuse;
 oskab määratleda oma turundusliku sihtgrupi ning defineerida väärtuspakkumisi. Oskab luua USP- d (unique selling proposition);
 saab mitmeid praktilisi näpunäiteid, kuidas hoida olemasolevaid kliente ning leida uusi. 


ÕPPEPROGRAMM: 
 17.12.2021 – 06.05.2022, kell 18.00-20.15 (ONLINE)

Loengud toimuvad kord nädalas:

 

 1. Sissejuhatav loeng
  MOST Technology õppekeskkonnas oma konto kasutusvõimalustega tutvumine ning andmete sisestamine.
  Kodukorra kokkuleppimine.
  Praktikavõimalused.
  Õppekorraldus.
  Programmi tutvustus. 
 2. Sissejuhatus sotsiaalmeedia turundusse
  Millised sotsiaalmeediavõrgud on kõige populaarsemad?
  Kuidas eristub sotsiaalmeedia kanalite auditoorium?
  Sotsiaalmeedia kanalite trendid ja nipid. 
 3. Facebook
  Kuidas ette valmistada konto ärivõimaluste kasutamiseks.
  Isikliku ja ärikonto vahe.
  Jälgijaskonna iseärasused ja kaasamine.
  Sisuga töötamine.
  Edendamise võimalused.
  Ad Manageri ja Business Manageri ülevaade.
  Toodete täägimine postitustes.
  Müügi edendamine Facebooki vahendeid kasutades.
  Messengeri automaatvastuste seadistamine. 
 4. Instagram
  Instagrami trendid.
  Sisuga töötamine ja sisuvormingud.
  Jälgijaskond ja tema reaktsioonid.
  Postituste salvestamise olulisus.
  Konto õigesti seadistamine (isiklik ja ärikonto)
  Töö Taplink’iga – maandumislehtede loomine.
  Visuaalne sisu instagramis.
  Müük Instagramis.
  Toodete täägimine.
  Müügitugi, müügi tõstmine Storydega.
  Reklaamimine Instagramis.
  Edendamise võimalused. 
 5. Edendamise strateegia
  Sotsiaalmeedia strateegia olemus
  Edendamise strateegia eesmärgid ja mõju ettevõtte müügitulemustele.
  Müügilehter.
  Sihtrühma leidmine / määramine ning analüüs.
  Turuanalüüs (peamiste konkurentide määratlemine ja nende tegevuste analüüs).
   
 6. Sotsiaalmeedia kanalite sisu
  Sotsiaalmeedia kanalite sisu erinevus.
  Sisuturunduse olemus ja selle vajalikkus.
  Sisu tüübid, ülesanded ning eesmärk. (Soojendav, müüv ja kaasava sisu eesmärgid)
  Sisuplaani koostamine MOST metoodikat kasutades.
  Erinevate sisutüüpide näited. 
 7. Praktiline loeng
  Eelnevatel loengutel omandatu kinnistamine läbi praktilise töö.
  Koostate oma projektile vastava tegevuskava. 
 8. Tekstide kirjutamine
  Erinevate sotsiaalmeedia platvormide tekstiloome eripärad.
  Sihtrühma kaasavate tekstide kirjutamine.
  Kuidas panna jägijad oma soovi kohaselt reageerima.
  CTA (Call to Action) kasutamise õige viis. 
 9. Visuaalne sisu ja selle peamised ülesanded
  Sotsiaalmeedias toimivate fotode loomise reeglid.
  Erinevate rakenduste kasutmine fototöötluseks läbi praktiliste ülesannete (Canva, Perfect 365 jne)
  Legaalsed fotode ja videote allikad (väldime teadmatusest vms asjaoludel tekkivaid õigusrikkumisi) 
 10. Facebooki ja Instagrami reklaam
  Sihitud reklaam ja selle eelised Boostimise vms ees.
  Reklaami tegemise eesmärgid.
  Lubatud ja keelatud reklaamid sotsiaalmeedias.
  Kontaktikorje (Tellimuse) ja müügipakkumise erinevused.
  Sihtlehtede kasutamine. 
 11. Sihitud reklaam ja strateegia väljatöötamine
  Reklaami eesmärkide saavutamiseks vajaliku eealrve väljaarvutamine.
  Peamised reeglid sihitud reklaami seadistamisel.
  Reklaamtegevuse kvaliteedi hindamine. (CPC, CPA, CPM, CTR)
  Erinevate turundusvalemite kasutamine (AIDA, VPRP, PAS, SVP, VPR).
  Reklaamide nõutele vastava visuaalse materjali loomine.
  Reklaamide erinevad paigutused.
  Kuidas kasutada asukohapõhiselt tekste tõhusalt. 
 12. Praktiline loeng
  Facebooki ja Instagrami sihitud reklaamide seadistamine.
  Ad Manageri struktuur.
  Makselahenduse seadistamine.
  Facebook Pixli kasutamine.
  Reklaamikontol sihtrühmade seadistamine ja salvestamine. 
 13. Praktika lektori juhendamisel.
  Erienvad võimalikud paigutused – Facebook, Instagram, Storyd.
  Reklaamide ja promote abil loodava sisu erinevaus.
  Eelarve ja ajakava.
  Reklaami loomine.
  Reklaami vormingud, pilt või galerii.
  Olemasolevate postituste võimendamine.
  Valmis reklaamide kopeerimine.
  Reklaamid mitmes keeles. 
 14. Statistika ja analüüs
  KPI-de lugemine, sisust arusaamine ja hinnangu andmine.
  Erinevate mõõdikute mõjutamise viisid ning seeläbi konversiooni suurendamine.
  Statistika kogumise rakendused.
  Orgaaniline kasv ja reklaamide ulatus.
  Järelduste tegemine ja selle põhjal tegevuste optimeerimine. 
 15. Eksamieelne konsultatsioon
  Eksamiks ettevalmistav konsultatsioon (küsimused lektorile).
  Kursuste sisule põhinevate küsimustele vastamine (küsimused õpilastele). 
 16. Eksam
  Projekti kaitsmine.
  Tagasiside andmine igale eksami sooritajale. 

Korralduslik teave: 

 • Koolituskavas on arvestatud 128 akadeemilist tundi = 50 auditoorset akadeemilist tundi + 78 tundi iseseisvat tööd
 • Loengud toimuvad üks kord nädalas kell 18:00-20:15 (ONLINE). Kokku on 16 loengut.
 • Praktilised ülesandeid tehakse Eestis atraktiivsete sotsiaalvõrgustike Facebooki ja Instagrami näitel.
 • Tunnistuse saavad õpilased, kes sooritavad lõpueksami edukalt.
 • Koolituse maksumus on 990 eurot. Võimalus tasuda ka osade kaupa 3x330 eurot.
 • Koolitust viivad läbi praktiseerivad spetsialistid meie agentuuri MOST SMM AGENCY baasil.

Registreerimine aadressil: most@most.ee

Telefonil: +372 555 65 149

Selline kurs “SMM-spetsialist” korraldab MOST Ärikool OÜ

Koolituse õppekava

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

MOST Arikool OÜ  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Samuti on võimalik õppida individuaalse programmi alusel. Maksumus alates 40 eurost/1 ak.t.

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades most@most.ee või helisatdes tel. +372 555 65 149.

 Registreeruge koolitusele administraatori juures:

Privaatsuspoliitika