KUI PALJU TEENIVAD TURUNDAJAD?

Statistikaameti palgarakenduse toel saab muuhulgas tutvuda turundusvaldkondade sissetulekutega ning vaadata, mil määral erinevad need maakondade ja sugude võrdluses.
Statistikaameti kodulehel saab lisaks kõigele muule põnevale tutvuda ka turundusvaldkonna erinevate ametite lõikes teenitavate sissetulekutega. Näeb kõige muu hulgas ka maakondade ja sugude lõikes esinevaid erinevusi. Aga vaatame ametite lõikes, kuna see osa on ilmselt kõige põnevam.


Statistikaameti andmeil töötab turundusspetsidena 3322 Eesti inimest ning keskmine teenistus brutotasuna on 1946 eurot kuus. Tähele tuleb panna aga sugudevahelist lõhet ning siin on kahjuks naistel 493 euro võrra madalam sissetulek. Naiste keskmine brutopalk on 1675 eurot ja meestel  2168 eurot. Turundusspetsialistid teenivad kõige enam Järva- ja Harjumaal, kus keskmine tasu ületab 2000 euro piiri. Naiste maksimaalne palk jääb siin valimis alla 4000 euro, meeste puhul ulatub aga ligi 6000 euroni.

Statistikaameti andmeist selgub veel, et reklaami ja turunduse tippspetsialistidena töötab Eestis 2431 inimest. Keskmine kuutasu on seejuures 2101 eurot. Ootuspäraselt on palgatasemega juhtimas Harjumaa keskmise sissetulekuga 2178 eurot ja Tartumaa oma keskmine palgaga 1934 eurot.
Erinevalt spetsialistie valimist on siin palgalõhe oluliselt väiksem ning ulatub vaid 89 euroni. Mida tasub tähele pana on deklareeritud maksimaalsed sissetulekud antud ameti juures, mis ulatuvad 6000 euroni kuus.

Statistikaameti andmeil on võimalik tutvuda ka turundusosakonna juhtide (turundusjuhtide). Antud ametil on statistikaamet toetunud 1221 inimese andmetele. Keskmine palk on selles valimis 2407 eurot. Mitte üllatavalt on keskmine teenistus kõrgem Harjumaal (keskmiselt 2677 eurot) ja Põlvamaal (2349). Palgalõhe antud valimis on keskmiselt 325 eurot.
Maksimaalsed palganumbrid ulatuvad kuni  8000 euroni kuus .

Turundusalaste kursustega saad tutvuda klikates siia!

Palgarakendusega saab tutvuda veebilehel palgad.stat.ee.
Turndajate palkade teemal on kirjutanud põhjaliku artikli Turundajate Liit, millega saate tutvuda TULI kodulehel