Vene keele A1 taseme kursus

  • Õppekeel: vene keel
  • Kursuse maht (akadeemilistes tundides): Moodul 1 – 100 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.
  • Kursuse algus: päringu alusel
  • Hommikune ja õhtune rühm; E-õpe
  • 1 õppetund – 3 akadeemilist tundi + proovieksam

  • Kursuse maksumus: 850 eurot (sisaldab käibemaksu) / 425 eurot kuus (võimalik kuumakse)

  • Individuaalkava maksumus: 2000 eurot
  • Kursuse lõpus viiakse läbi lõplik atesteerimine

  • MOST Ärikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Koolituse lõpuks õppija:

Z

Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;

Z

Saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastat enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd;

Z

Saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid);

Z

Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja.

Õppekava A1

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades keeltekool@most.business või helistades tel. +372 5420 1202

MOST  Arikool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

toota-ja-opi