Vene keele A2 taseme kursus

  • Õppekeel: vene keel
  • Kursuse maht (akadeemilistes tundides): 100 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.
  • Kursuse algus: päringu alusel
  • Hommikune ja õhtune rühm; E-õpe
  • 1 õppetund – 3 akadeemilist tundi + proovieksam

  • Kursuse maksumus: 850 eurot (sisaldab käibemaksu) / 425 eurot kuus (võimalik kuumakse)

  • Individuaalkava maksumus: 2000 eurot
  • Kursuse lõpus viiakse läbi lõplik atesteerimine

Koolituse lõpuks õppija:

Z

Saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, elulolu, sisseostud, kodukoht, töö).

Z

Saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäeva tekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid, kuulutused).

Z

Saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlus ülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd.

Z

Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.

Õppekava A2

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Rohkem infot saate kooli koordinatorilt kirjutades keeltekool@most.business või helistades tel. +372 5420 1202