SILVIA SOO

Образование:

1976 – 1979                           Tartu Jaan Anveldi Pedagoogiline Kool – üldharidusliku kooli muusikaõpetaja
2001-2005                             Tartu Ülikool – eesti keel teise keelena